Blog

Drodzy Rodzice, zebrania z wychowawcami odbędą się w salach przedszkolnych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przypominamy o obowiązku zasłanian...

Szanowni Rodzice! W tym roku szkolnym, polisę dla dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków mogą Państwo zawrzeć elektronicznie. Przedstaw...

Drodzy Rodzice! Dnia 31 sierpnia (wtorek), w ogrodzie przedszkolnym, odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami grup. Grupy z małego przedszkol...

Zapisz się do naszego Newslettera