Drugie zadanie projektu „Rumia oczami dzieci” wykonane

Nasze przedszkolaki wykonały drugie zadania projektu „ Rumia oczami dzieci”- zadanie ekologiczne. We wszystkich grupach odbyły się zajęcia dotyczące wpływu śmieci na środowisko. Dzieci segregowały różne rodzaje odpadów, poruszały zagadnienia zanieczyszczeń środowiska, a także sposobów zapobiegania lub ograniczania ich. Wszystkie dzieci uzmysłowiły sobie, jak ważne jest zabieranie na zakupy ekologicznych toreb, a także zastanawiały się, jakie inne zachowania pomagają dbać o naszą planetę. W ramach podsumowania zajęć wszystkie przedszkolaki ze zgromadzonych śmieci budowały „ekostworki”, pomysłowość dzieci zachwyciła wszystkich. 😊

iskierka

Zapisz się do naszego Newslettera