DZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ

W ,,Iskierce” dzień 9 listopada 2018r. poświęcony był w całości obchodom z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Organizatorami uroczystości była grupa dzieci 6-letnich. Z tej okazji cała przedszkolna społeczność oraz rodzice zebrała się w sali Ogników. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła rangę święta. Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne opowiadające historię Polski, śpiewały piosenki, które mówiły o umiłowaniu do Ojczyzny, dbałości o ojczysty język. Nie zabrakło inscenizacji, w której zaborcy dzielą między siebie polskie ziemie, zabierają do niewoli orła białego, a także postaci Wolności, która uwalnia Polskę i orła. Kulminacyjnym momentem było odśpiewanie ,,Mazurka Dąbrowskiego” przez całą przedszkolną społeczność o godzinie 11.11. Na zakończenie wszyscy uczestniczyli w zabawie ,,Jeden uśmiech więcej- jednoczymy Polaków”.

iskierka

Zapisz się do naszego Newslettera