Ogniki

Wychowawca: Ewelina Kamińska

Konsultacje z rodzicami: pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, w godzinach 16:00-16:45.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Język angielski- październik

Zapisz się do naszego Newslettera