Planety

Wychowawca: Zofia Ławrynowicz
Pomoc nauczyciela: Nadia Gurbiel

Konsultacje z rodzicami: pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, w godzinach 15:30-16:15

adres poczty elektronicznej: sloneczka.iskierka2021@gmail.com

Zapisz się do naszego Newslettera