Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato.

„POCZYTAJ MI MAMO

POCZYTAJ MI TATO”

Drodzy Rodzice !

Serdecznie zapraszamy rodziców

do czytania bajek dzieciom w grupach.

W każdy PONIEDZIAŁEK zostaną wylosowane

i powieszone na tablicy ogłoszeń

3 szczęśliwe numery według listy z dziennika.

Następnie rodzice proszeni są o ustalenie

z nauczycielem danej grupy dogodnego dla siebie

dnia do czytania bajek.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Serdecznie zapraszamy

                                                                                    Do współpracy

iskierka

Zapisz się do naszego Newslettera