Postanowienia Rady Rodziców

6 września odbyło się zebranie Rady Rodziców z Dyrekcją przedszkola. Podczas spotkania dokonano wyboru prezydium Rady Rodziców, które w roku szkolnym 2022/2023 przedstawia się następująco: 

  1. Przewodniczący – Marcin Cybulski
  2. Zastępca Przewodniczącego – Honorata Drozdek
  3. Sekretarz – Wioleta Ptach
  4. Komisja Rewizyjna – Dominika Nowak, Agnieszka Hadam
  5. Komisja Żywieniowa – Katarzyna Steppun, Justyna Szufarska 

Następnie omówiono dokumenty regulujące pracę placówki oraz kalendarz uroczystości. Ustalono, iż 2 maja 2023 roku (wtorek) przedszkole będzie nieczynne, natomiast 31 października 2022 roku (poniedziałek) oraz 9 czerwca 2023 roku (piątek) przedszkole będzie pracować w systemie dyżuru. 

W drodze głosowania Rodziców (7 głosów za) ustalono, iż składka na Radę Rodziców w tym roku szkolnym wynosić będzie 60 zł i jest płatna od października do czerwca włącznie. Ustalono także termin przerwy wakacyjnej. Nie przeszła propozycja Pani Dyrektor, aby przedszkole pracowało 2 tygodnie w lipcu i w 2 tygodnie w sierpniu. Wzorem lat ubiegłych, przedszkole będzie nieczynne przez jeden miesiąc wakacji, w tym roku szkolnym będzie to sierpień.

iskierka

Zapisz się do naszego Newslettera