Projekt „Rumia oczami dzieci”

Drodzy rodzice!
Nasze przedszkole przystąpiło do IV edycji projektu „Rumia oczami dzieci”, którego organizatorem jest Miasto Rumia. Celem akcji jest budowanie poczucia lokalnej tożsamości, propagowanie wiedzy o mieście i samorządzie gminnym oraz zaangażowanie dzieci w życie społeczne miasta.
Zadaniem pierwszym było zapoznanie dzieci z symbolami miejskimi tj. herbem i logo Rumi. Dzieci dowiedziały się co oznaczają kolory oraz elementy znajdujące się na nich. Symbole powieszone zostały w widocznym miejscu, tak aby wszystkie przedszkolaki miały okazję utrwalić sobie nasze symbole miejskie.

                     

W miesiącu marcu w ramach projektu dzieci rozmawiały na temat szeroko pojętej ekologii. W przedszkolu stworzyliśmy kącik, dzięki któremu dzieci ćwiczą segregowanie śmieci. 🙂

                   
 

iskierka

Zapisz się do naszego Newslettera