Promyczki

Wychowawca: Angelina Marzec
Opiekunka dziecięca: Beata Ozimkowska

Konsultacje z rodzicami: pierwszy wtorek każdego miesiąca, w godzinach 15:30-16:15.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Język angielski- październik 

Zapisz się do naszego Newslettera