Rodzice czytają – dzieci słuchają

Zgodnie z naszym tegorocznym tematem pracy „Przedszkolak małym czytelnikiem”, w dniu dzisiejszym zostały wylosowane „szczęśliwe numerki” rozpoczynające projekt „Rodzice czytają- dzieci słuchają”. Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, kształtowanie nawyku słuchania czytanej książki, jak i nawiązanie współpracy z rodzicami w celu wspierania podjętych działań przedszkola. Rodziców dzieci, których numer z dziennika został wylosowany, zapraszamy do kontaktu z wychowawcą aby ustalić termin czytania wybranej przez Państwa książki w grupie dziecka. 🙂

Numerki wylosowane w dużym budynku przedszkola: 16, 26, 30
Numerki wylosowane w małym budynku przedszkola: 1, 6, 25

iskierka

Zapisz się do naszego Newslettera