Słoneczka

Wychowawca: Zofia Ławrynowicz
Pomoc nauczyciela: Nadia Gurbiel

Konsultacje z rodzicami: pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, w godzinach 15:30-16:15.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Język angielski- październik

Zapisz się do naszego Newslettera