Płomyki

Wychowawca: Wioletta Szyszkowska

Konsultacje z rodzicami: pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, w godzinach 15:30-16:15.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

Zapisz się do naszego Newslettera