Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, funkcjonowanie przedszkola zostaje ograniczone od dnia 12 do 25 marca 2020 roku. W dniach 12-13 marca przedszkole prowadzić będzie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Od 16 do 25 marca przedszkole jest zamknięte. 

iskierka

Zapisz się do naszego Newslettera