Komety

Wychowawca: Daria Sypniewska

Konsultacje z rodzicami: pierwszy wtorek każdego miesiąca, w godzinach 16:00-16:45.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec

Język angielski – czerwiec

Zapisz się do naszego Newslettera